Dịch vụ diệt mối rất tốt. Nhân viên xử lý vui vẻ, nhiệt tình. Chất lượng thì an tâm khi được quý công ty đến xử lý. Xin cảm ơn.