Dự án đã thực hiện

All Works
Dự án vệ sinh công nghiệp
Dự án Khử trùng sát khuẩn
Dự án Xử lý tiêu diệt côn trùng

Dịch Vụ Diệt Muỗi

Phun khử trùng cho trường học ngăn ngừa Covid-19

Dự án khử khuẩn tại ngân hàng ACB

Hợp tác khử khuẩn Văn phòng trung tâm Quản lý bay HKVN

Khử trùng văn phòng Glide/Write – Khu công nghiệp Vsip 1 – Bình Dương

Vệ sinh toàn bộ tại Hệ Thống trường MN Quốc tế Ngôi Sao Hạnh Phúc – Trần Xuân Soạn, Quận 7

Khử trùng tại Trường Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Thành Phố Hồ Chí Minh

Dự án diệt muỗi, thiêu thân, côn trùng bay tại Công ty TNHH một thành viên SIGMA – Long An

Dự án diệt muỗi, thiêu thân, côn trùng bay, sâu bọ tại Công ty TNHH MEKOPHAR

Dự án diệt muỗi, thiêu thân, côn trùng bay tại Tập đoàn HHP Group