• Vệ sinh nhà xưởng, thảm trang trí…
  • Vệ sinh công trình sau xây dựng…
  • Vệ sinh đánh bóng đá các loại.
  • Cung cấp nhân viên vệ sinh.